Ruimtelijk
Gelijstenen Kinderen als wiskundige figuren. Installatie "Gelijstenen"

Mijn positie als lid van een groot gezin. De positie die ik inneem en de verhoudingen tot mijn familieleden. Vijf kinderen, twee ouders. Maten die terugkeren. Zijde van de wiskundige figuren die sommige kinderen wel en andere juist niet hebben. Steeds op zoek naar wat heeft wie van wie geŽrft of is hetzelfde. Het lijnenspel wat de toeschouwer ziet maakt deze installatie spannend, chaotisch en toch stabiel. De eenheid van het geheel zit naast de verbindingen in de witte doeken. Allemaal anders van vorm en structuur blijft toch de kleur een laken een pak. Hoe anders we ook zijn, we lijken meer op elkaar dan ik dacht of wij ervaren. De wetmatigheden en overeenkomsten van de zeven doeken kunt u terplaatse vergelijken.

email: Netty Gelijsteen   telefoon: 020 - 4181075

Copyright © 2000 .         Webdesign: Han Hendriks