Amsterdam Anders de Groenen Zeeburg
Fotograaf NAIMA KADI.

Fotograaf NAIMA KADI.
Fotograaf NAIMA KADI.
Ontmoetingstafels op schaal gemaakt door Netty zelf.

Verkiezingen 2006 Speerpunten

Betaalbaar Wonen In Zeeburg
Stop de sloop van Borneoblok . Begeleid de renovatie zo dat de zittende bewoner zijn rechten kent en mogelijkheden krijgt voor een betaalbare woning in de buurt of betaalbare terugkeer. Bouw vooral sociale woningen op IJburg en Zeeburgeiland, die betaalbaar zijn. Voor dure woningen leveren we geen groen en speelplekken meer in dus Fountainhead moet afgeblazen worden.

Schone Lucht in Zeeburg
Om de lucht zo schoon mogelijk te houden moet vooral het uitrijden van het wagenpark in het OHG, op IJburg en in de toekomst op het Zeeburgeiland onder de loep. De koude motoren veroorzaken veel verontreiniging. Overkluizing van de wegen met bomentunnels en gefaseerd naar je werk gaan zou uitkomst kunnen bieden.
Vrije fietspaden op heel Zeeburg en zeker in de Javastraat.

Lichtvervuiling bestrijden door kritisch te kijken naar overdadige en overdreven verlichting. Zoals straatverlichting, verlichting van parkeergarages en portieken die 24 uur per dag branden.

Duurzaam Zeeburg
De biologische handel moet een plek krijgen in de openbare ruimten van Zeeburg. Als marktplek of ventschip. Tweedehandskleding en recyclingzaken moeten weer terug in de Javastraat en een kans krijgen in elk deel van Zeeburg. Door ze onder culturele huurtarief te laten vallen. Gebruik van duurzame materialen in de openbare ruimten en bouw. Bewoners bewust met energie leren omgaan. Organiseren van bijeenkomsten met dit thema.

Gratis Openbaar Vervoer in Zeeburg
Er zijn al genoeg buslijnen uitgevallen. Het overgebleven net moeten gratis worden. Zo kan er eindelijk een passend antwoord gegeven worden op de hoge parkeerdruk. De kans om de auto de deur uit te doen. Stasdeel Zeeburg gaat de proef aan om hier gratis te kunnen reizen met de Zeeburgse strippenkaart . Twee zones gratis! Allereerst voor alle 65+ en gehandicapten.

Reclamevrije Zeeburg
De openbare ruimten is van ons en moet vrij blijven van reclame. Beschikbaar stellen van steigerdoeken aan kunstenaars of voor grafitti. Aan de rondweg , en bij binnenkomst in Zeeburg culturele uitspatting in plaats van reclameborden.

Stop de Repressie in Zeeburg
Het veilig worden van Zeeburg is een burgerkwestie. Loeren met camera's hoort daar niet bij. De ontmoeting verder vormgeven door het opbouwwerk weer een centrale plek in de bijeenkomsten te geven. Door alternatieve plekken, parkeergarages, tunnels, wachtende trams, opslagplaatsen e.d. te benutten voor bijzondere feesten. Elkaar weer complimenten te geven in het openbaar.
Een autovrije Javastraat zorgt voor minder handhaving en controles. Een vriendelijke omgeving om te winkelen en elkaar te ontmoeten. Blowen en blazen is niet verboden.

Ruimte voor Vrijplaatsen
Afrika als vrijplaats voor alternatieve handel en goedkope studio's. Met de komst van het conservatorium in de wijk een must voor alle studenten en musici. Het witte panden plan ; alle tijdelijke begane grond woningen en winkels in de Indische Buurt , wit schilderen en beschikbaar stellen voor kunst en cultuur. Live geproduceerd en daarmee een bijdrage aan de levendigheid van het straatbeeld. Op IJburg een grote loods als vrijplaats op alle te ontwikkelen eilanden; Centrum-, Strand-, Midden- en Buiteneiland. Een kunstnest als voorpost van ontginning.

Heel zuinig zijn op de vrijplaatsen op het Zeeburgeiland , behoud de ijzeren dichters e.a. laat het Zeeburgeiland zoveel mogelijk groen en vrij. Dit eiland leent zich goed voor de Zeeburgse weedteelt . U levert 5 plantjes en het jongeren-groen-project kweekt ze op tot mooie oogst. U krijgt opbrengst van 2 planten terug. De rest wordt direct aan de coffeeshops in Zeeburg verkocht. Hiermee wordt de achterdeur-gedoog-politiek in een klap weggenomen en het project bekostigd!!
Jeugdland wordt DE speelplek voor jong en oud in Zeeburg. Bouwen en timmeren in de natuur.

Meer Bomen meer Groen in Zeeburg
Voor elke boom die weggehaald wordt moeten er evenveel boomjaarringen terug komen. De oude bomen worden behandeld als stadsdeelmonumenten.
In Zeeburg kunnen bewoners bewust kiezen voor groen. Bij inlevering van uw parkeervergunning richt het stadsdeel uw parkeerruimte als groenvoorziening in.
Naast gevel-, dak-, kade- en verticale tuinen die gratis aangelegd worden komen er drijvende tuinen . De vele woonschepen kunnen hun kavel volleggen met de Jasper Grootveld tuinen. Inrichten van groene hangplekken samen met jongeren.
Alle daken van het stadsdeel beoordelen en inrichten voor zonnepanelen of windturbines en vogelbroedplaatsen. Te beginnen met het dak van het stadsdeelkantoor. Op alle pleinen en brede stoepen bomen planten.
Bij alle bouwprojecten (nieuwbouw en renovatie) aandringen op het scheppen van nestmogelijkheid voor in holen broedende vogels. Ruimte maken voor een breed eco-lint.

Burgers Bepalen in Zeeburg
De burgers kennen hun straat en de mogelijkheden van hun omgeving. Daarom is het horen van de buurtbewoner een absolute voorwaarde voor de vele besluiten die de stadsdeelraad neemt. De burgers hiervoor uitnodigen en berichten is dan ook belangrijk. Met burgerinitiatieven kunnen buurtgroepen hun ideeën vorm geven en voorzien van 400 handtekening inleveren bij de stadsdeelraad. Voor directe bemoeienis met de je omgeving.
In het onderwijs wordt de plaats van de ouder weer belangrijk. De levenservaring en praktijkvaardigheden van buurtbewoners wordt benut. Deze gegevens kunnen Zeeburger beschikbaar stellen aan de Zeeburg website voor publicatie. Thema onderwijs wordt hiermee makkelijker invulbaar. De Cito-toets is niet meer het uitgangspunt voor de score van de Zeeburgse leerling. Sociale en emotionele vaardigheden worden, naast de leerprestaties, vastgelegd in een Zeeburgs portfolio . AADG streeft naar een digitale versie vanuit de stadsdeelsite, waarin onze scholen een centrale plek krijgen. Trots als we zijn op onze eigen kinderen.

Basisinkomen in Zeeburg
Zodat er meer vrijwilligerswerk kan plaats vinden en de zorgtaken goed ingevuld kunnen worden. Zonder de nodeloze controle apparaten. Dat bespaart geld, kopzorgen en bevordert vertrouwen in elkaar. AADG Zeeburg is blij met mensen die genoegen willen nemen met een basisinkomen. Eindelijk mensen die tijd hebben om in ons stadsdeel te wonen.

Parool 15 februari 2006

Amsterdam, woensdag 15 februari 2006

 

Klus voor de mussen geslaagd

het kan geen kwaad als af en toe een idealist opstaat In stadsdeel Zeeburg hoopt eenmansfractie Amsterdam Anders/De Groenen een zetel te winnen. En wie weet lukt dat met de actie Klussen voor de mussen.

hans van der beek

WAAR
Een grasveldje langs de Verbindingsdam in Zeeburg

DE SPREKER
Netty Gelijsteen, Amsterdam Anders/De Groenen Zeeburg

OPKOMST
Twee klussende kinderen (later drie) de campagne - nog 20dagen Met kinderen knutselen aan vogelhuisjes, onder het motto Klussen voor de mussen . Beestjes en kindjes dus, en een actie die lekker bekt. Dan weet je: de verkiezingscampagne is begonnen.
Niet veel mensen weten dat, maar het gaat niet goed met de mus in Zeeburg. Daarom nodigt Netty Gelijsteen, enig raadslid van Amsterdam Anders/De Groenen in dat stadsdeel, kinderen uit om samen gezellig vogelhuisjes te bouwen bij haar voor de woonboot, aan de voet van de dam naar het KNSM- en Java-eiland.
Een schoolklas loopt net richting de dam. Dat kon nog wel eens een massademonstratie worden, maar nee - de klas loopt vrolijk door en Gelijsteen blijft achter bij haar werkbank, en twee jongetjes.
Met hulp van Gelijsteen zetten Pieter, Cas en even later ook Jurre vogelhuisjes in elkaar, al valt dat niet mee met een cracker in één hand. En die zak chips op een olievat naast de werkbank leidt ook af natuurlijk, meer dan de sinaasappels in elk geval.
Gelijsteen: "Hé Jurre, we moeten wel ons huisje afmaken."
Jurre antwoordt iets onverstaanbaars (mond vol).
Het hout voor de huisjes was nog over van een zondag onlangs, toen de opkomst ook niet meeviel. Gelijsteen: "Ik dacht: dan doen we het gewoon nog een keer in het kader van de verkiezingen. Het stond ook zo leuk op de website."
Amsterdam Anders/De Groenen. Het is toch een beetje de Gekke Henkie van politiek links.
Een club van kunstenaars en andere idealisten, met coryfeeën als liefdesverdrietconsulent Roel van Duijn, Hansje Kalt (die nog wel eens tegen haar eigen moties wilde stemmen) en tegenwoordig Jupijn 'Terroristen hebben ook rechten' Haffmans. En in Zeeburg dus Gelijsteen, lijsttrekker/kunstenares.
Toch goed dat ze er zijn.
In de politieke wereld van wheelen en dealen kan het geen kwaad als af en toe een idealist opstaat en een good old principieel punt maakt. Er wordt in de raadszalen in de stad nog serieus naar ze geluisterd ook. (En daarna worden hun moties in de regel verworpen.)
Maar vind ze nog maar eens, politieke partijen die zich sterk maken voor, zeg, de mus.
Wel Netty Gelijsteen: "Tien jaar geleden brulde iedereen: 'Wat leuk. De mus past zich zo mooi aan de stad aan. Ze eten zowat het gebak van je schoteltje.' Maar uit veiligheidsoverwegingen zijn alle struiken weggehaald, en dat was precies waar de mus zo op gesteld was. En nu zegt iedereen: 'Verhip, ik zie nergens meer mussen ."
In het oude huis tegenover de ark van Gelijsteen bijvoorbeeld, en vooral in de klimop eromheen, zat vroeger een kolonie van tweeduizend van die beesten. Maar daar staat nu een kolos van een flatgebouw en de nieuwe klimop wil maar niet groeien.
Weg mussenkolonie .
Amsterdam Anders/De Groenen heeft het goed voor met de mus, maar daarnaast gaat het ook om het grote plaatje natuurlijk. Gelijsteen: "Wij staan voor de natuur, het voorzichtig omspringen met groen. En het is ook belangrijk dat kinderen bezig zijn met de natuur. Kinderen zijn de grote mensen van morgen."
Mooi gesproken. Laat niemand zeggen dat hier geen politiek wordt bedreven.
Alleen jammer dat er geen microfoon in de buurt is. Of een zaal met stemgerechtigden.
De grote mensen van morgen zijn inmiddels niet meer bij de chips weg te slaan. (De moeder van Jurre: "Geniet er maar van, want thuis krijgen we het niet.") Maar Gelijsteen, niet voor niets lijsttrekker, weet de aandacht goed bij de hoofdzaak te houden, en onder haar leiding worden vandaag toch mooi drie nieuwe vogelhuisjes gebouwd.
Operatie Klussen voor de mussen is geslaagd.
De lijsttrekker: "En zo levert campagnevoer ook nog wat op. Al is het voor de mussen ."
Daar past trouwens een kanttekening. Mussen blijken zo'n vogelhuisje het eerste jaar niet te betreden. Dan ruikt het nog te nieuw. Eerst moet het hout een jaar of twee, drie verweren.
Dus nog praatjes ook, die mussen .
"Kun je nagaan. We hadden gewoon die bosjes moeten laten staan," zegt Gelijsteen, een goed mens, dat niet graag kwaad spreekt over de mus bovendien.
Ergens volgende week worden de huisjes opgehangen. Daar heeft Gelijsteen een paar aardige 'mannetjes' voor. "En ik denk dat ik dan zelfs geen chips nodig heb."
Een actie als deze past ook wel bij Amsterdam Anders/De Groenen: kleinschalig, kansloos, maar wel sympathiek.
Gelijsteen: "En betaalbaar wonen. Dat is ook een speerpunt."
En weer een uitstekende oneliner.
Het waait nogal hard op de Verbindingsdam vandaag. Anders hadden de twee voorbijgangers met hun hondje het vast en zeker gehoord.
Copyright: Het Parool

email: Netty Gelijsteen   telefoon: 020 - 4181075

Copyright © 2000 .         Webdesign: Han Hendriks